Privacy Policy2018-05-28T08:14:59+00:00

Privacy Policy Singles Sunday

Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan.

De verwerkingsverantwoordelijken zijn:

Joyce A. Korver van Korver Mediation, Einde 8, 4112 JA  Beusichem, info@korvermediation.nl.

Victor Plas van Other-wise, Forellendaal 718, 2553 KK Den Haag, otherwisedenhaag@gmail.com

Ieder van ons is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Joyce Korver is verantwoordelijk voor de verwerking van privacy gegevens die je aan haar verstrekt. Victor Plas is verantwoordelijk voor de verwerking van privacy gegevens die je aan hem verstrekt. Beiden zijn wij verantwoordelijk voor de privacy gegevens die je via de website of onze trainingen verstrekt.

Vanzelfsprekend kunnen we jou in het kader van partnersearch en bij (online) trainingen, workshops en coaching, niet helpen zonder enige informatie over jou.

Wij gebruiken alleen maar informatie die jij aan ons verstrekt. Het gaat om basisgegevens zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, beroep, bankrekeningnummers.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die jij zelf aan ons verstrekt bij de training, persoonlijke begeleiding, via onze website, e-mail of schriftelijk. Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon;
  • Het opstellen correspondentie;
  • Beantwoorden van vragen, opmerkingen en het behandelen van klachten.

Bij partnersearch verzamelen wij daarnaast profielgegevens zoals details over persoonlijkheid, levensstijl, interesses en andere details evenals foto’s en video’s. Sommige informatie die jij geeft, kan als ‘speciaal’ of ‘gevoelig’ worden beschouwd, bijvoorbeeld raciale of etnische afkomst, seksuele geaardheid en religieuze overtuigingen. Wanneer jij vragenlijsten invult geef je ons inzicht in jouw persoonlijkheid, gedrag et cetera.

Door ons deze informatie te verstrekken, stem je in met verwerking van die informatie.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens, foto’s en video’s aan potentiële kandidaten uitsluitend na overleg en jouw uitdrukkelijke toestemming.

Voor het opstellen van bijvoorbeeld persoonlijkheidsvragenlijsten werken wij met software die daarbij als verwerker optreedt van jouw gegevens. Wij spannen ons in om te realiseren dat de leveranciers  zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist is (denk aan declaraties voor accountant en belastingdienst).

Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Indien jij vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.

Jouw dossier wordt na beëindiging van onze dienstverlening gearchiveerd en gedurende een periode van 3 jaar bewaard. Je hebt het recht om op te vragen welke gegevens wij nog hebben en je hebt het wettelijk recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen.

We willen het graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op onze website te delen. Dit kan door middel van social media buttons. De meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons: Facebook, LinkedIn, YouTube. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de gegevens door de social media kanalen.

Je ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogs worden de gegevens verwijderd.

Singles Sunday kan haar privacy policy wijzigen. We raden dan ook aan deze privacy policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Singles Sunday mei 2018.